Vzkaz do Nebe

Tento web vznikl na vyjádření pospolitosti a vzájemné podpory pro nás všechny, kteří prožíváme mnohé bolesti i radosti spojené s mateřstvím a rodičovstvím. Pro děti, které se narodily dříve než měly nebo odešly dříve než měly. Pošlete svůj vzkaz, poděkování, vzpomínku, prosbu, modlitbu…

Pošlete vzkaz
ty máš
tak hladké
ruce, mámo
z čeho?
asi jak
hladím
křídla
osiřelých
vlaštovek,
aby
zesílily;
asi
jak ráno
zadělávám
chleba;
asi jak
listuju
knihou
rút
a sbírám
v ní
naději
jako
listy
jitrocele;
a proč
ještě,
mámo?
aby ses
mohl ptát
a volat

k sobě
pokaždé,
když je
ti
úzko;
a mámo,
to mají
tak
hladké
ruce
všichni?
všichni
ne,
jen ti,
kteří
jdou
bosi proti
proudu
a hledají
pramen
živé
vody;
já taky,
půjdu,
mámo,
mně se
tvé ruce
líbí
viď, že
ten pramen
najdu?

Mše za ke Světovému dni předčasně narozených dětí na Vyšehradě v listopadu loňského roku se konala již po sedmé, a byla jiná. Děkujeme všem, kteří byli s námi. Rádiu Proglas a TV Noe za zprostředkování obřadu do karanténního světa. Vyšehradské kapitule za každoroční spolupráci. Vzácným hostům a umělcům, sólistovi Opery národního divadla maestrovi Cavalcantimu, Pavlíně Senič, a Vladimíru Roubalovi za varhanami. Markétě Pištěkové za fotografie, nádherné květiny věnoval florista Pavel Hruška.

Díky archívu TV Noe si můžeme loňské spolubytí připomínat. A letošní rok? Jsme stále s Vámi.

Tato stránka vznikla na vyjádření naší pospolitosti a podpory rodinám s traumaty mateřství a rodičovství. Původně jako doprovodný projekt ke Mši za děti na Vyšehradě, avšak loňským 24. listopadem tato stránka nezaniká. Naopak, díky Sestrám Premonstrátkám z kláštera v Doksanech každý váš vzkaz, přání, bolest, budou promodleny.

Pište svoje Vzkazy do Nebe. Modlitbou voláme to, co je pro nás důležité, ale pojďte vykřičet i svoji bolest a potěšit se radostí, kterou prožíváte. Můžeme spolu sdílet i vzpomínku na děti, které na svět nepřišly nebo odešly příliš brzo. Mnohé z nich nemají ani hrob, pomníček, u kterého se můžeme zastavit, truchlit. Mnozí z nás neměli možnost se se svým miminkem rozloučit. Sdílet svoji bolest, radost a naději s druhými.