Poděkování

a co je
to vlastně
bolest,
mámo?
řekl jí,
ale
nepřiznal,
že ho
už dlouho
bolí srdce
pro kolo,
jež vídá
v obchodě
za
rohem;
bolest?
zeptala se
ho
a pomalu
se otočila,
protože
ji trochu
bolelo
v kříži
a v noci
skoro
nespala;
vzpomněla si
na jeffersova
slova
z klárky
poutnice,
že veškerá
naše bolest
vzniká
z omezování
lásky;
usmála se
na něho,
pohladila ho
a řekla mu:
už zítra
pojedeš
do skryjí
na kole,
po němž
toužíš;
vezmeš mě
s sebou?
bylo asi
šest hodin
a všechna
bolest
pominula

Velké PÁN BŮH ZAPLAŤ, neboť bez nároku na odměnu

Markéta „Maki“ Pištěková po celé roky svým fotografickým umem průběh Mše svaté zaznamenává, abychom se mohli přes fotografie do našich setkávání vracet.

Veronika Marková po celé roky chystá grafiku pozvánek, plakátů a Facebookového profilu.

Tyto webové stránky i grafiku Vzkazu do Nebe vytvořila Kateřina Herynková. Děkuji.

Své úchvatné básně poskytl vážený pan Zdeněk A. Eminger. Z celého srdce díky.

Mši svatou na Vyšehradě zpěvem provází maestro Miguelangelo Cavalcanti, sólista Opery Národního divadla, a jeho kolegyně, vážená paní Pavlína Senić. Na varhany provází mistr improvizace uznávaný u nás i ve světě, pan Vladimír Roubal. Děkujeme!

Za roky vzájemného potkávání se děkuji všem ve Královské kolegiátní kapitule na Vyšehradě.

Děkuji sestrám premonstrátkám za modlitby.

 

Vaše

Rita Kramerová

s rodinou