Souhlas s použitím díla

Prohlašuji, že na všechny své příspěvky a fotografie, nahrané na webovou stránku „www.vzkazdonebe.cz“, uděluji souhlas s užitím svého díla vlastníku domény www.vzkazdonebe.cz (dále jen „vlastník domény“), a to bezúplatně bez časového, teritoriálního a množstevního omezení ke všem způsobům užití uvedeným v ust. § 12 a násl. autorského zákona (121/2000 Sb.) v platném znění, včetně jeho úprav a zpracování. Vlastník domény se zavazuje tyto příspěvky a fotografie použít k propagaci tématu a získání společenské podpory pro rodiny s dětmi s postižením, s dětmi předčasně narozenými, dětmi zesnulými, rodin zatížených traumaty spojenými s mateřstvím a rodičovstvím.

Dále účastník bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo, které na tyto webové stránky nahraje, je jeho dílem nebo má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu výše uvedeném, a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu vlastníku domény. V opačném případě se zavazuje nahradit vlastníku domény nebo ostatním uživatelům veškerou škodu, která by jim nepravdivostí tohoto prohlášení vznikla.

Vlastník domény si vyhrazuje právo smazat všechny komentáře odporující dobrým mravům, vulgární a nesouvisející se záměrem stránky.

Tato stránka neukládá žádné osobní údaje ani cookies.